homayoun shajarian blu bankhomayoun shajarian blu bank
homayoun shajarian blu bank
songIcon

بگذار سر به سینه من

طراحی آواز: همایون شجریانتنظیم: آرش گورانشاعر: فریدون مشیریمدت زمان: ۱۲ دقیقه
تنظیم: آرش گورانشاعر: فریدون مشیریمدت زمان: ۱۲ دقیقهبگذار سر به سینه ی من تا که بشنویآهنگ اشتیاق دلی درد مند راشاید که بیش از این نپسندی به کار عشقآزار این رمیده ی سر در کمند رابگذار سر به سینه ی من تا بگویمتاندوه چیست، عشق کدامست، غم کجاستبگذار تا بگویمت این مرغ خسته جانعمریست در هوای تو از آشیان جداستدلتنگم، آنچنان که اگر بینمت به کامخواهم که جاودانه بنالم به دامنتشاید که جاودانه بمانی کنار منای نازنین که هیچ وفا نیست با منتتو آسمان آبی آرامو روشنیمن چون کبوتری که پرم در هوای تویک شب ستاره های تو را دانه چین کنمبا اشک شرم خویش بریزم به پای تو
songIcon

بداهه نوازی سازهای کوبه ای

مدت زمان: ۵ دقیقه
تنظیم:
songIcon

زلف بر باد مده

آهنگساز: سعید فرج پوریتنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: حافظمدت زمان: ۵ دقیقه
تنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: حافظمدت زمان: ۵ دقیقهزلف بر باد مده تا ندهی بر بادمناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادممی مخور با همه کس تا نخورم خون جگرسر مکش تا نکشد سر به فلک فریادمزلف را حلقه مکن تا نکنی در بندمطره را تاب مده تا ندهی بر بادمشهره شهر مشو تا ننهم سر در کوهشور شیرین منما تا نکنی فرهادمرحم کن بر من مسکین و به فریادم رستا به خاک در آصف نرسد فریادم
songIcon

آسمان ابری

آهنگساز: غلامرضا صادقیتنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: حسین منزوی و غلامرضا طریقیمدت زمان: ۵ دقیقه
تنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: حسین منزوی و غلامرضا طریقیمدت زمان: ۵ دقیقهآسمان ابری ست از آفاق چشمانم بپرسابر بارانی ست از اشک چو بارانم بپرستخته ی دل در کف امواج غم خواهد شکستنکته را از سینه سرشار توفانم بپرسنبودی و نشنیدی دلم به گریه نشسته میان خاطره هایتچه کرده ای که پس از تو به هر کجا که تو بودی غمی نشسته به جایتکجای این شب هجران کجای این همه راهیکه از دریچه چشمت نمیرسم به نگاهیدر همه لوح ضمیرم هیچ نقشی جز تو نیستآنچه را میگویم از آیینه ی جانم بپرسآتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرمگر نداری باور از دنیای ویرانم بپرسبگو که از غم عشقت چگونه جان برهانمچگونه این همه غم را به هر طرف بکشانمنه پای رفتن از اینجا نه طاقتی که بمانمچگونه دست دلم را به دست تو برسانم
songIcon

یک نفس آرزوی تو

آهنگساز: سعید فرج پوریتنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: کمال جعفری امام زادهمدت زمان: ۴ دقیقه
تنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: کمال جعفری امام زادهمدت زمان: ۴ دقیقهای که همه نگاه من خورده گره به روی تو تا نرود نفس ز تن پا نکشم ز کوی توگر چه به شعله میکشی قلب مرا به عشوه اتبر دو جهان نمیدهم یک سر تار موی تومستی هر نگاه تو به ز شراب و جام میکی ز سرم برون شود یک نفس آرزوی تودر قفس خیال تو تکیه زنم به انتظارتا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو
songIcon

آواز دشتی

شاعر: هوشنگ ابتهاجمدت زمان: ۶ دقیقه
تنظیم: مدت زمان: ۶ دقیقهنشود فاش کسی آنچه میان من و توستتا اشارات نظر نامه رسان من و توستروزگاری شد و کس مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران من و توستگرچه در خلوت راز دل ما کس نرسیدهمه جا زمزمه عشق نهان من و توستاین همه قصه فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان من و توستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهرکجا نامه ی عشق ست نشان من و توست
songIcon

اشک مهتاب

آهنگساز: حسن یوسف زمانی بازنویسی: شاهین یوسف زمانیتنظیم: حسن یوسف زمانیشاعر: سیاووش کسراییمدت زمان: ۴ دقیقه
تنظیم: حسن یوسف زمانی بازنویسی: شاهین یوسف زمانیشاعر: سیاووش کسراییمدت زمان: ۴ دقیقهبه من گفتی که دل دریا کن ای دوستهمه دریا از آن ما کن ای دوستدلم دریا شد و دادم به دستتمکش دریا به خون پروا کن ای دوستکنار چشمه ای بودیم در خوابتو با جامی ربودی ماه از آبچو نوشیدیم از آن جام گواراتو نیلوفر شدی من اشک مهتابتن بیشه پر از مهتابه امشبپلنگ کوه ها در خوابه امشببه هر شاخی دلی سامون گرفتهدل من در تنم بی تابه امشب
songIcon

هوای زمزمه هایت

آهنگساز: غلامرضا صادقیتنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: حسین منزوی و هوشنگ ابتهاجمدت زمان: ۵ دقیقه
تنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: حسین منزوی و هوشنگ ابتهاجمدت زمان: ۵ دقیقهکجاست بارشی از ابر مهربان صدایتکه تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایتتهیست دستم اگر نه برای هدیه به عشقتچه جای جسم و جوانی که جان من به فدایتبه قصه ی تو هم امشب درون بستر سینههوای خواب ندارد دلی که کرده هوایتهزار عاشق دیوانه در من است که هرگزبه هیچ بند و فسونی نمیکنند رهایتهوای روی تو دارم نمیگذارندممگر به کوی تو این ابرها ببارندمچه باک اگر به دل بی ‌غمان نبردم راهغم شکسته ‌دلانم که میگسارندم
songIcon

دلستان

آهنگساز: همایون شجریانتنظیم: آرش گورانشاعر: سعدیمدت زمان: ۵ دقیقه
تنظیم: آرش گورانشاعر: سعدیمدت زمان: ۵ دقیقهای ساربان آهسته ران کارام جانم می رودوان دل که با خود داشتم با دلستانم می رودمن مانده ام مهجور از او بیچاره و رنجور از اوگویی که نیشی دور از او بر استخوانم می رودبا این همه بیداد او وین عهد بی بنیاد اودر سینه دارم یاد او یا برزبانم می روداو می رود دامن کشان من زهر تنهایی چشاندیگر مپرس از من نشان کز دل نشانم می رودباز آی و برچشمم نشین ای دلستان نازنینکاشوب و فریاد از زمین برآسمانم می رود
songIcon

سرو چمان

آهنگساز: محمد رضا شجریانتنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: حافظمدت زمان: ۷ دقیقه
تنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: حافظمدت زمان: ۷ دقیقهسرو چمان من چرا میل چمن نمی‌کندهمدم گل نمی‌شود یاد سمن نمی‌کنددل به امید وصل تو همدم جان نمی‌شودجان به هوای کوی تو خدمت تن نمی‌کندبا همه عطف (عطر) دامنت آیدم از صبا عجبکز گذر تو خاک را مشک ختن نمی‌کندتا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف توزان سفر دراز خود عزم وطن نمی‌کندساقی سیم ساق من گر همه درد می‌دهدکیست که تن چو جام می جمله دهن نمی‌کند
songIcon

چهار مضراب

آهنگساز: پرویز مشکاتیانمدت زمان: ۳ دقیقه
تنظیم:
songIcon

دود عود

آهنگساز: پرویز مشكاتیانتنظیم: کامبیز روشن‌روانشاعر: مولانامدت زمان: ۴ دقیقه
تنظیم: کامبیز روشن‌روانشاعر: مولانامدت زمان: ۴ دقیقهای یوسف خوش نام ما خوش می‌روی بر بام ماای درشکسته جام ما ای بردریده دام ماای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ماجوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ماای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ماآتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ماای یار ما عیار ما دام دل خمار ماپا وامکش از کار ما بستان گرو دستار مادر گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دلوز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما
songIcon

دیار عاشقی هایم

آهنگساز: غلامرضا صادقیتنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: بهمن محمد زاده و اسحاق انورمدت زمان: ۶ دقیقه
تنظیم: غلامرضا صادقیشاعر: بهمن محمد زاده و اسحاق انورمدت زمان: ۶ دقیقهبه نام نامی ایران به نام نامی انسانبه آیین وفا داران به راه و رسم بیداراندلی دارم پر از خورشید نگاهی روشن از بارانجز دوست نمیخوانم جز مهر نمیدانمجز عشق نمیخواهم من زاده ایرانمتویی دلبستگی‌ هایم پناه خستگی‌ هایمبه هر جا میروم از تو دوباره در تو می ‌آیمکران تا بیکران عشق است بیابان در بیابانتهوای زندگی دارد خیابان در خیابانتجهان تا هست خواهم بود اگر تو‌ جان من باشیبرایم خانه باشی خاک باشی و وطن باشیدیار عاشقی ‌هایم تمام سهم دنیایمتو را من زندگی ‌کردم به تعداد نفس هایمتو آن آغوش بی‌ اندازه هستیبرای وسعت تنهایی منمن از چشم تو میبینم جهان را تویی آیینه بینایی منمن از تو جان گرفته ‌ام کنم فدای توز‌ جان گذر نمیتوان مگر برای تودل از تو بر نمیکنم تویی جهان مندچار تو‌ نمیکند دل از هوای ‌تو

ارکستر سیاوش

با صدای همایون شجریان و رهبری آرش گوران
blu bankآرش گورانرهبر ارکستر
stafآرمین قضاتینوازنده ويلن
stafآیین مشکاتیاننوازنده تنبک، کوزه، کاخن
stafامیر دارابینوازنده پيانو
stafبهار فلسفینوازنده ويلن
stafپدرام فریوسفینوازنده ويلن
stafپرهام میلانینوازنده ويلن آلتو
stafپیمان ابوالحسنینوازنده ويلن آلتو
stafحسین رضایی نیانوازنده دف، طبل باس، بندیر، شیکر
stafدانیال جورابچینوازنده ويلن
stafعلیرضا چهره قانینوازنده ويلن
stafفرشاد شیرانینوازنده ويلن
stafمازیار ظهیرالدینینوازنده ويلن آلتو
stafمهدی عبدینوازنده ويلنسل
stafمهرزاد اعظمی کیانوازنده کمانچه
stafمهیار طریحینوازنده سنتور
stafمیثم مروستینوازنده ويلن
stafنیلوفر محبینوازنده ويلن
stafهادی اسماعیلینوازنده كنترباس
stafهمایون نصیرینوازنده بندیر باس، کاخن، کوزه، اسنیر، درام، راید، های هت
stafیاسمن کوزه گرنوازنده ويلنسل
stafآزاد میرزاپورنوازنده تار و سه‌تار
stafغلامرضا صادقیصدابردار
staf سحر فروزانمدیر برنامه
stafرضا موسويطراحی و کارگردانی صحنه
stafشیما میرحمیدیطراح لباس
برنامه ریز: نگین شكیباعكاس مستند: افسانه شجريان
ساخت و اجرای دکور: مصطفی طباطبایی و گروه همراهطراح نور: محمد صید آبادی
اجرای نور: گروه نور تالارتولید تصاویر: آیدا آب پرور
طراحی و ساخت ویدیو کلیپ دیار عاشقی‌هایم: خشایار لهراسبیاجرا و مپینگ: آیدین کشاورز - حسام فروتن - مرتضی زمانی
تیم صدا: بهاالدین درگاهی، حسن مدبری, علی پیروزی, فرشید برگ نیل, کیوان عراقیطراح لباس: شیما میرحمیدی
عکس: کامیار مینوکده

بلو آوا

با کد دعوت BLUAVA در بلوبانک حساب باز کنید و ۱۰ درصد از مبلغ اولین افزایش موجودی (واریز به حساب) خود در بلو را تا سقف ۵۰ هزار تومان از ما هدیه بگیرید.

بلو؛ بانک ولی دوست‌داشتنی

بانکی تمام دیجیتال است که همه‌ی عملیات بانکداری روی اپلیکیشن موبایل و کاملا آنلاین انجام می‌شود. به زبان ساده، بلو بانکی است که همیشه همراه شما خواهد بود.

بلو، فقط آبی نیست ...

  • بلوبانک وابسته به بانک سامان
  • عضو سامانه شتاب بانک مرکزی
  • ارسال رایگان کارت بانکی به آدرس دلخواه شما در کمتر از ۵ روز کاری در تهران و ۱۰ روز کاری در سایر نقاط کشور
  • دریافت و فعال‌سازی آنلاین رمزهای کارت از طریق اپلیکیشن بلوبانک
  • امکان مسدودکردن کارت از طریق اپلیکیشن بلوبانک